Språk - Svenska

Kundförnyelser & uppgraderingar

Går det inte att logga in?

Klicka här om du inte kommer håg ditt kundnummer.här.

Kontakta oss. om du har glömt bort både e-postadressen och kundnumret.

Inloggning för förnyelse

Ange din e-postadress och ditt kundnummer hos Panda:

 

 

Företagskunder

Important VIKTIGT. Här kan du göra följande:
1. Förnya licenser för enskilda datorer (inte multilicenser)
2. Förnya eller utöka antalet Panda Cloud Office Protection-licenser.
Kontakta oss om du vill förnya mer än en licens eller utöka antalet licenser för andra program.

Om du har frågor eller kommentarer som rör förnyandet kan du kontakta oss via e-post på: renewals.
Om du vill ändra faktureringsinformationen för automatiska förnyelser går du till
Hantering av automatisk förnyelse